Tatranskú minerálku ochutnala v rámci Press tripu českých novinárov aj Pavla Apostolaky z redakcie časopisu Fitness. Článok je uverejnený v novembrovom čísle 2018.