Podľa EEA sa krajiny EÚ postupne snažia zavádzať rôzne preventívne opatrenia. Explicitné ciele v oblasti predchádzania vzniku odpadu má stanovené len 9 krajín. Slovensko nie!

Napriek výraznej snahe riešiť rastúci problém plastového odpadu, ako je zákaz plastových nákupných tašiek alebo slamiek, v Európe ešte stále nie sú rozšírené špecifické ciele v oblasti prevencie pre rôzne druhy plastového odpadu, tvrdí Európska environmentálna agentúra (EEA). Podľa agentúry by sa mala uprednostniť prevencia najškodlivejších druhov plastov, ako sú plasty na jedno použitie a nerecyklovateľné plastové výrobky.

„Zatiaľ čo poplatky za plastové nákupné tašky viedli v mnohých krajinách k významným výsledkom v znižovaní ich používania a plytvania, takéto opatrenia by sa mali uplatňovať aj na iné druhy plastových výrobkov, ako je napríklad odpad z plastových obalov, ktorý tvorí najväčší prúd plastového odpadu v Európe,“ zdôrazňuje EEA.