Začiatkom roka 2020 sa TATRANSKÁ MINERÁLKA oficiálne zaradila medzi najkvalitnejšie slovenské výrobky, ktoré na základe svojich jedinečných vlastnosti môžu niesť ocenenie “ZNAČKA KVALITY“.

Získaním tohto ocenenia sa výpočet úspechov len začal. Zahájili sme proces, ktorým chceme prinavrátiť TATRANSKEJ MINERÁLKE postavenie, ktoré už na trhu v Európe pred desaťročiami dávno mala.  Ak boli ľudia pred viac ako 150 rokmi ochotní a schopní ju voziť a predávať po celom Rakúsko-Uhorsku (Salzburg, Viedeň..) ale aj v Osmanskej ríši a mnohých ďalších krajinách, tak v dnešnej dobe ju radí predstavíme celému svetu !

Momentálne je TATRANSKÁ MINERÁLKA zapojená do prestížneho procesu medzinárodného hodnotenia, na základe, ktorého sú jednotlivé značky potom preferované a odporúčané v najlepších gastronomických zariadeniach po celom svete.  Máme indície, že naša slovenská TATRANSKÁ MINERÁLKA má tie najvyššie ambície a predpoklady získať ocenenie, ktoré ju zaradia medzi absolútnu špičku v kvalite balenej vody.

Aktualizované: 5/2020    TATRANSKÁ MINERÁLKA  získala medzinárodné ocenenie GOLD AWARD