Sklo.

Žiadny iný obal nemá tak skvelé vlastnosti ako sklo. Sklo je prírodný a neutrálny materiál, ktorý chráni cenný obsah.

Nič viac, nič menej než chuť

Sklo zachováva pôvodnú chuť produktu, nič viac a nič menej. Aróma, vitamíny a čerstvosť kvalitných nápojov a potravín zostanú dlho zachované v nezmenenom stave. Nič neprejde zo skla do produktu, nič zvonku neprenikne sklom do produktu a nič ani neunikne von. Sklenený obal je ako trezor, ktorý chráni svoj cenný obsah a uchová ho nadlho.

Pre Vaše zdravie: sklo

Sklo je čisté. Nereaguje s inými látkami a dá sa bez akýchkoľvek pochybností používať opakovane. Sklo sa správa inertne, čo znamená, že sa produkty, ktoré prídu do styku so sklom, nemenia. To je presvedčivý argument najmä v prípade citlivých produktov, napríklad detskej výživy a liekov, alebo u zdravých a kvalitních potravín, ako sú mlieko, zelenina a šťavy. Rovnako tak u všetkých nápojov, ktoré nás osviežia a potešia – od čistej minerálnej vody až po starostlivo vylisované víno alebo liehovinu pre pôžitkárov.

Perlivá až do posledného dúška

Sklo je nepriedušné a vytvára bariéru pre kyselinu uhličitú. Minerálna voda si v sklenených fľašiach zachová veľmi dlho obsah prírodnej kyseliny uhličitej. To je nesporná výhoda predovšetkým pri letných teplotách.

Stále: Sklo zostáva sklom

Sklo je možné plne recyklovať. Dá sa opakovane roztaviť a znovu použiť bez akejkoľvek ujmy na kvalite. Recyklácia použitého skla chráni zdroje, šetrí energiu a znižuje emisie CO2.

Ocenené všetkými zmyslami

Sklo charakterizuje značky. Dizajn sklenenej fľaše oznamuje základné posolstvo a stvárňuje úspešné kvalitné a špičkové značky. Ľudia sa môžu tešiť z rôznych farieb skla, elegantných tvarov a príjemných povrchov.
Ľudia používajú sklenené nádoby už celé tisícročia. Sklo je krásne a jeho kvalitu môžeme vnímať rôznymi zmyslami.

Technicky dokonalé

Sklo je ideálne pre všetky druhy plnenia a cykly vratných obalov. Dobre znáša veľmi vysoké teploty, je tvarovo stále do cca 500°C, a hodí sa tak pre všetky bežné procesy plnenia ako stáčanie studených a teplých produktov, pasterizácia, sterilné alebo aseptické plnenie. Vratné fľaše je možné hygienicky bezchybne čistiť vyplachovaním za vysokých teplôt.

Sklo je prírodný materiál, ktorý je stopercentne recyklovateľný bez akejkoľvek ujmy na kvalite. Sklo predstavuje víziu udržateľného obalu – je to vždy prvá voľba pre spotrebiteľov, ktorí kladú dôraz na ekológiu.

Vďaka recyklácii je sklo atraktívne

Spotrebitelia a spotrebiteľky vyžadujú rovnako ako naši zákazníci: neškodnosť pre životné prostredie, zdravie a udržateľné obstarávanie surovín. To sú dôležité aspekty pri rozhodovaní o kúpe. Sklo je zdravý a kvalitný obalový materiál, ktorého životný cyklus je vyriešený udržateľným spôsobom: sklo sa opätovne používa a recykluje.

Recyklácia zlepšuje ekologickú bilanciu

Recyklácia je správnym rozhodnutím po ekologickej i ekonomickej stránke. Opakované používanie použitého skla zásadne vylepšilo ekologickú bilanciu výroby skla v priebehu iba niekoľkých desaťročí: v posledných 25 rokoch znížil európsky priemysel obalového skla vďaka recyklácii a technologickým inováciám emisie CO2 a zaťaženie odpadmi o 75%. Na výrobu číreho a hnedého skla môžeme použiť až 60 percent použitého skla a pri výrobe nového zeleného skla je to dokonca až 100%. Rozhodujúca je kvalita triedeného skla a jeho úprava. Výrobou sklenených obalov vytvárame pridanú hodnotu na všetkých troch úrovniach udržateľného vývoja: ekonomika, spoločnosť a životné prostredie.