Médiá

Článok v časopise Fitness november/2018

Článok v časopise Fitness november/2018

Tatranskú minerálku ochutnala v rámci Press tripu českých novinárov aj Pavla Apostolaky z redakcie časopisu Fitness. Článok je uverejnený v novembrovom čísle 2018.

HN: Známa kyselka z Tatier sa vracia do reštaurácií

HN: Známa kyselka z Tatier sa vracia do reštaurácií

Vodu z prameňa smokoveckej kyselky pozná každý Tatranec, v minulosti stála na stole všetkých tatranských hotelov. Práve na popularite minerálky v regióne a známych historických súvislostiach stavia svoj biznis plán spoločnosť Tanawa z Popradu, ktorá po vyše polstoročí...

Na trhu sa objavila TATRANSKÁ MINERÁLKA

Na trhu sa objavila TATRANSKÁ MINERÁLKA

O tom, že Slovensko je nádherné a má neuveriteľné prírodné danosti, nie je pochýb. Hneď po Rakúsku sme druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody a taktiež máme množstvo kvalitných minerálnych prameňov, o čom svedčí aj ponuka na trhu. Takmer každý región...