O tom, že Slovensko je nádherné a má neuveriteľné prírodné danosti, nie je pochýb. Hneď po Rakúsku sme druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody a taktiež máme množstvo kvalitných minerálnych prameňov, o čom svedčí aj ponuka na trhu. Takmer každý región už má kúsok zo seba zabalený vo fľaši a odteraz to bude platiť aj pre Vysoké Tatry. Prvé balenia TATRANSKEJ MINERÁLKY sa už dostávajú k zákazníkom a my sme oslovili Antona Ulbrichta zo spoločnosti TANAWA, ktorá plní vodu spod Slavkovského štítu do sklenených fliaš.

Tatranský dvojdýždenník č. 14-15 / 2017