Skyrunning združuje všetky bežecké preteky na horských tratiach, ktorých kumulované prevýšenie presahuje 2000 m, stupeň horolezeckej obtiažnosti nepresahuje II° (mierne ťažké, max. 3 pevné body) a % sklon stúpania je nad 30%. Skyrunning je od roku 2008 zastrešený pod International Skyrunning Federation (ISF) – federáciou, ktorá medzi iným špecifikovala a ochrannou známkou registrovala disciplíny športu Skyrunning, určila jeho pravidlá, udeľuje licencie národným Skyrunning­ovým asociáciám a stará sa o preteky svetového pohára v športe Skyrunning. Od roku 1995 bol Skyrunning zastrešený pod Federation for Sport at Altitude.