Počas tejto nevšednej výstavy, ale aj pri nasledujúcich akciách bude návštevníkov sprevádzať TATRANSKÁ MINERÁLKA.                      Príjemne osviežila pri nedávnom stretnutí aj najvyšších predstaviteľov 8 samosprávnych krajov.