Vo Vysokých Tatrách sa uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva rozšírenej Vyšehradskej skupiny. Predstavitelia dvanástich ministerských delegácií zo strednej a východnej Európy diskutovali o biohospodárstve a dvojakej kvalite potravín. Nechýbala ani téma ochrany lesov.

Na stretnutí ministrov poľnohospodárstva vo Vysokých Tatrách sa zúčastnili delegácie zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska a po prvý krát v rámci slovenského predsedníctva rozšírenom aj o pobaltské krajiny Litvu, Lotyšsko a Estónsko. Pozvanie na rokovanie prijal aj francúzsky minister poľnohospodárstva a potravinárstva Didier Guillaume, s ktorým ministerka Gabriela Matečná podpísala program spolupráce v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Samozrejme, na tak významnom podujatí v našom regióne nemohla chýbať ani TATRANSKÁ MINERÁLKA.

Zdroj:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=14195