TANAWA, s.r.o.

Plnenie a predaj
TATRANSKÁ MINERÁLKA

Starý Smokovec 18097
062 01 Vysoké Tatry

IČO: 36450961

DIČ: 2020017362

IČ DPH: SK2020017362

 

Napíšte nám

Plnenie a predaj (ex work)
Starý Smokovec 18097

Anton Ulbricht, konateľ
+421 905 900 775
ulbricht@tatranska.sk

Distribúcia z BA (sklad)
Poľovnícka 19, Ivanka pri Dunaji

Boleslav Hyclák, konateľ
+421 903 713 366
bhyclak@tatranska.sk

Bankové spojenie:                               Tatra banka, a.s.
IBAN:   SK58 1100 0000 0026 2338 0950
BIC: TATRSKBX