Plnenie a predaj
TATRANSKÁ MINERÁLKA

TANAWA, s.r.o.

Starý Smokovec 18097
062 01 Vysoké Tatry           SLOVENSKO / SLOVAKIA / EU

 

IČO: 36450961

DIČ: 2020017362

IČ DPH: SK2020017362

 

Napíšte nám

  Plnenie a predaj (ex work)
  Starý Smokovec 18097                    SK-062 01 Vysoké Tatry

  Anton Ulbricht, konateľ
  +421 905 900 775
  ulbricht@tatranska.sk

  Rasťo Ulbricht, export
  +421 948 008 402
  rulbricht@tatranska.sk

  Distribúcia z BA 
  Zámocká 20, 811 01 Bratislava    

  Boleslav Hyclák, konateľ              +421 903 713 366                   bhyclak@tatranska.sk

  Pavol Hyclák, technológ/balneotechník        +421 903 610 010     phyclak@tatranska.sk

  Bankové spojenie:

  Tatra banka, a.s.
  IBAN:                                                    SK58 1100 0000 0026 2338 0950
  BIC:                                           TATRSKBX