Plnenie a predaj
TATRANSKÁ MINERÁLKA

TANAWA, s.r.o.

Starý Smokovec 18097
062 01 Vysoké Tatry

IČO: 36450961

DIČ: 2020017362

IČ DPH: SK2020017362

 

Napíšte nám

Plnenie a predaj (ex work)
Starý Smokovec 18097                    SK-062 01 Vysoké Tatry

Anton Ulbricht, konateľ
+421 905 900 775
ulbricht@tatranska.sk

Rasťo Ulbricht, export
+421 948 008 402
rulbricht@tatranska.sk

Distribúcia z BA (sklad)
Zámocká 20, 811 01 Bratislava    

Boleslav Hyclák, konateľ              +421 903 713 366                   bhyclak@tatranska.sk

Pavol Hyclák, technológ/balneotechník        +421 903 610 010     phyclak@tatranska.sk

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.
IBAN:                                                    SK58 1100 0000 0026 2338 0950
BIC:                                           TATRSKBX