Tatranská minerálka - fľaša

Je chutná, výnimočná... slovenská.

celková mineralizácia

mg / l

prírodný voľný CO2

mg / l

výdatnosť zdroja

l / hod