O podujatí                                Viac info na: https://www.tedxbratislava.sk

Spomeniete si ešte, ako spočítať 2/3 a 3/4? Jedine tak, že im nájdete spoločný menovateľ. Kým ho nemáte, jednoducho vám žiaden výsledok nevyjde. Aj ľudia s úplne odlišnými názormi musia na to, aby vôbec boli schopní sa počúvať a rozprávať, nájsť hodnotový prienik. Spoločnú pôdu, spoločnú reč, spoločný menovateľ. A pokiaľ ich nájdu, je možné, že spolu budú schopní nájsť konštruktívne riešenie a za znamienkom „rovná sa“ sa im podarí nájsť nejaký výsledok. Pretože spoločný menovateľ tu vždy je, iba občas dlhšie trvá, kým ho nájdeme.

Aj ľudia s úplne odlišnými názormi musia na to, aby vôbec boli schopní sa počúvať a rozprávať, nájsť hodnotový prienik. 5. júla preto budeme v Novej budove Slovenského národného divadla hľadať spoločný menovateľ. Príďte zažiť 16 jedinečných vystúpení, množstvo originálnych prekvapení a jeden inšpiratívny deň, ktorý vám zmení perspektívu na celý nasledujúci rok. Bude to sviatok.

               TATRANSKÁ MINERÁLKA podporuje toto podujatie.