Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky
Miesto realizácie projektu: Vysoké Tatry
Názov a sídlo prijímateľa: TANAWA, s. r.o., Starý Smokovec 18097, 062 01 Vysoké Tatry

Stručný opis projektu:
Predmetom projektu je obstaranie modernej a inovatívnej technológie, ktorým spoločnosť inovuje proces plnenia pramenitej vody do fliaš vrátane etiketovania.
Cieľom projektu je rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a podpora spolupráce žiadateľa ako MSP so Strednou odbornou školou Svit polytechnická Jana Antonína Baťu.

Nenávratný finančný príspevok: 197 595,00 EUR

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa prostredníctvom vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby. Nová technológia svojim vysokým inovačným potenciálom zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, rast pridanej hodnoty a produktivity. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť, pružnosť vo výrobe a zároveň dôjde k prijatiu 1 nového zamestnanca.