TATRANSKÁ MINERÁLKA získala ocenenie Gold Quality Award od Monde Selection, medzinárodného inštitútu kvality pod vedením skupiny nezávislých odborníkov.

Cena za kvalitu GOLD AWARD zaručuje zákazníkom, že kvalita TATRANSKEJ MINERÁLKY od spol. TANAWA, s.r.o. bola testovaná a schválená medzinárodnou skupinou nezávislých odborníkov v odbore.

Medzinárodný inštitút kvality Monde Selection bol založený v Bruseli v roku 1961 a už 59 rokov certifikuje kvalitu spotrebných výrobkov z celého sveta.
Pre hodnotenie roku 2020 bola porota odborníkov zložená z technikov, sládkov, chemických inžinierov, odborníkov na výživu, biotechnológiu, pivovarníctvo a fermentáciu. Produkty sú dôsledne analyzované, testované a hodnotí sa viac ako 3 200 výrobkov z viac ako 100 krajín sveta. Na zaručenie objektívneho úsudku naši členovia poroty vyplnia striktne nezávislým spôsobom hodnotiace formuláre, ktoré obsahujú až 20 parametrov na stanovenie profilu produktu. Porota môže tiež požiadať o vykonanie pokročilých chemických analýz v laboratóriu na dokončenie hodnotenia výrobkov. Hodnotenie ide ďaleko nad rámec pravidelných ochutnávok, odborná porota „Beers, Waters & Soft Drinks“ si tiež vyžaduje čas na to, aby sa podelila o svoje znalosti a skúsenosti, zatiaľ čo dôkladne vyhodnotí každý produkt individuálne, bez porovnania s iným. Zaradením tohto produktu do programu hodnotenia svetovej kvality bolo spol. TANAWA, s.r.o. umožnené získať externé hodnotenie a medzinárodné uznanie kvality svojho produktu „TATRANSKÁ MINERÁLKA“.

Monde Selection sa blíži k 60. výročiu svojho vzniku, je jedným z najznámejších a najdôveryhodnejších inštitútov hodnotenia kvality na svete. Belgický inštitút sa vďaka svojej rozsiahlej odbornosti a presným metodológiám inšpirovaný európskymi smernicami a nariadeniami stal popredným hodnotiteľom kvality spotrebiteľských výrobkov.

https://www.monde-selection.com/